آدرس: قم؛ میدان ارتش، بلوار الغدیر، دانشگاه قم، ساختمان پروفسور حسابی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در استان قم،

حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان مرکز قم

تلفن تماس با مدیر مرکز : 32103149-025